Landsdekkende servicetjenester

EnviroPac AS og Euroteknikk AS har felles serviceavdeling som dekker hele landet i samarbeide med servicepartnere. Serviceavdelingen tilbyr assistanse, utfører installasjon og tar den periodiske servicen på anleggene. Våre rullende verksteder gjør at vi er hos kundene på kort varsel.

Vi tilbyr våre kunder en vedlikeholdsavtale, som over tid gir lavere driftskostnader og lengre levetid. Ved avtale kan det inngår 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.

I samarbeid med EnviroPac og Euroteknikk salgsavdelinger har vi installert flere tusen anlegg med spesialtilpasninger av maskiner og utstyr i tilknytning til bygningsmasse. Vi er i en kontinerlig prosess sammen med våre kunder rundt opplæring og kompetanseheving internt i bedriften. Sammen med oss får kundene ikke bare trygg drift, men også en økonomisk og miljøvennlig gevinst.

Vi tar service og installasjoner på alle typer maskiner og utstyr til avfall. Så vel faste kundeavtaler som enkeltoppdrag. Høy kvalitet på produktene sammen med periodisk vedlikehold er nøkkelfaktorer for stabil drift, lang levetid og optimal totaløkonomi over tid.

Vi etterstreber kort responstid, og med en vedlikeholdsavtale kan du inngå 24 timers telefonvakt og serviceassistanse.

 

 

Kontakt service på:
service@enviropac.no
Tel. 400 06 130