Lager og logistikk

One stop shop - 8000 kvm lager!

Lager utenfor Oslo.
Syd for Oslo, på Sofiemyr, finner du vårt sentrallager på over 8000 m2. Her fører vi et bredt vareutvalg av emballasjepresser og maskiner til komprimering. I tillegg kildesorteringsløsninger i all verdens størrelser, farger og kombinasjoner.

Stort leger på Norges mest solgte containere: BNS – ILAB – GMM
I Enebakk utenfor Oslo finner du våre containere på et av Norges største depoter og med spesialverksted for ombygging og vedlikehold.

«One stop shop»,
gir mer effektiv økonomistyring i prosjektene. For flere av våre kunder fører vi lager for et definert sortiment. Dette forenkler både lager og logistikk. Resultatet blir smartere innkjøp, mindre transport og dermed lavere kostnader og utslipp av CO2. En både bedre lønnsomhet og en tydeligere miljøprofil er kloke valg for å møte den nye sirkulærøkonomien.

Landsdekkende servicetilbud på vedlikehold og reparasjoner av containere og maskinelt utstyr til avfallshåndtering.