Salg og kundesenter

Salg og kundesenter

Unik kompetanse – kundetilpassede løsninger.

Våre landsdekkende salgteam og vårt kundesenter tilbyr rådgivning innenfor flere områder av containere, maskiner og utstyr til kildesortering og behandling av avfall.

Vi samarbeider med kundene fra den innledende rådgivning, gjennom hele salgsprosessen til langsiktig support fra våre service- og salgsteam. Euroteknikk sikrer din bedrift rasjonelle og gode løsninger innenfor utstyret til avfallshåndteringen. En tydelig miljøprofil sammen med lønnsomhet er avgjørende for å kunne ta kloke valg og møte den nye sirkulærøkonomien.

Våre selgere har erfaring fra flere hundre prosjekter og vil stille deg de riktige spørsmålene for å kunne foreta en analyse av din avfallsløsning. De har et tett samarbeide med vårt kundesenter som overfor flere kunder følger opp med support og ordre-kundebehandling. Kundesenteret kan også tilby månedlige, halvårlige og årlige oppfølginger etter ønske. På denne måten sikres kompetanseoverføring og trygghet rundt avfallsløsningene og utfordringene løses raskt og profesjonelt. Kundesenteret tilbyr også opplæring av personalet, hele avdelingen, distriktskontorer etc.  i en implementeringsfase.

For å få gjennomslag for en vellykket kildesortering må alle parter involveres. Det må skapes forståelse for prosesser og aller best er det når avfallshåndteringen blir en del av firmaets miljøprofil. En vellykket kildesortering må starte på den enkeltes arbeidsplass og gå som en rød tråd gjennom hele prosessen via renholdspersonalet til renovatør. For et best mulig resultat, er det viktig med et godt og givende samarbeide på alle plan mellom alle involverte aktører.

Lykkes vi med å tilrettelegge for en god kildesortering der avfallet oppstår økes andelen som går til gjenbruk og gjenvinning betydelig.