Category thumbnail

Mobile/stasjonære gjenbruksstasjoner. Med eller uten kontor. En mobil gjenbruksstasjon er en fin måte å rå resirkuleringen nærmere der folk bor. Oslo kommune har benyttet den mobile løsningen siden 2012 som et tilbud til innbyggerne for enkelt å kvitte seg med avfall til resirkulering eller donering til gjenbruk.