Category thumbnail

Våre mobile gjenbruksstasjoner føres nå i to varianter, med og uten kontor. Varianten med kontor benyttes til innsamling av avfall i bysentrum, bl.a. Oslo Kommune har benyttet løsningen helt tilbake til 2012, med suksess. Gjenbruksstasjonen besøker bestemte stoppesteder til faste tider. Resultatet er mindre feil avfall i restavfallet og større mengder går til gjenvinning og gjenbruk. På ene enden er det eget rom for innsamlet farlig avfall. Gjenbruksstasjonen tilpasses kunde etter behov.