Category thumbnail

Riktig valg av utstyr er viktig ved innsamling og oppbevaring av farlig avfall. Vi fører et bredt spekter med alt fra miljøskap til beholdere, traller, UN-godkjent emballasje, EE-bur, brannsikre beholdere, mm. her kan du laste ned hele vår katalog.