Mobile miljøstasjoner som kommer hjem til deg

Miljøstasjonene leveres som en mobil eller stasjonær løsning, med eller uten kontor. Uten kontor gir større kapasitet. Avfallet kildesorteres oftest i 4-hjuls plastbeholdere utstyrt med gaffeluttak, som gjør transport og tømming funksjonelt. Plastbeholderne plasseres rett på innsiden av innkastlukene. I enden på stasjonen er det et eget rom med dører fra utsiden, som ofte benyttes til farlig avfall eller varer til ombruk.

Det var Oslo kommune som startet konseptet i 2012, hvor containeren kommer til bydelene og stopper til faste tider på bestemte stoppesteder. Dette gjør det enkelt for husholdningene å sortere ut avfallsfraksjoner som ikke hører hjemme i restavfallet. Innbyggerne i de ulike bydeler og områder får kortere vei til en miljøstasjon, og kan levere avfallet sitt til ombruk, gjenbruk og gjenvinning, uten å være avhengig av bil.

Les mer om Oslo løsningen her.

I tillegg har flere kommuner etablert løsningen. Bl.a. Asker Kommune og Øras på Mogreina i Ullensaker kommune. (Se en video fra Asker Kommune helt nederst i artikkelen om du er på mobil. Den er plassert på høyre side om du er på PC).

Her et bilde fra Øras Mobile Miljøstasjon.

Stasjonær løsning.

Kuben Yrkesarena i Oslo har valgt en stasjonær miljøstasjon. På en yrkesskole oppstår det flere avfallsfraksjoner som bør håndteres på en trygg måte. Til dette er den stasjonære miljøstasjonen et sikkert og godt valg. Når stasjonen skal tømmes, blir den hentet med krokbil og hver enkelt plastbeholder tømmes i den fraksjon den hører hjemme på nærmeste gjenvinningsstasjon.

4-hjuls plastbeholdere med gaffeluttak.

660 liter 4-hjuls plastbeholdere med gaffeluttak, gjør tømmingen mer funksjonell. Beholderne plasseres ved hver innkastluke. Om hele containeren fylles opp, er det mulig å plassere 12 stk. 660 beholdere i stasjonen. Med gaffeluttak blir det enklere å bytte plass på plastbeholderne ved hjelp av jekketralle eller truck, og beholderne kan rokkeres når de er fulle. Plastbeholderne tømmes selvfølgelig også enklere med en gaffeltruck på gjenvinningsstasjonen.

 

Miljøstasjonen uten kontor har fire innkastluker på en eller to sider og transporteres med krokbil.

Her er en lenke til våre modeller.

 

Eksempler på de mest vanlige avfallsfraksjonene som miljøstasjonen blir brukt til:

  • EE-avfall
  • Keramikk og porselen
  • Trevirke
  • Metall
  • Papp, papir og kartong
  • Brennbart avfall som er sortert
  • Farlig avfall som for eksempel maling, lyspærer, oljekanner, batterier, mm.

De mobile miljøstasjonen opplever vi blir mer og mer aktuelle. Kommuner som benytter løsningen får gode resultater på innsamling av de mindre avfallsfraksjonene, som ellers ville gått i restavfallet. Så egentlig er det vel slik, om vi skal nå våre målsettinger, så trenger alle kommuner en mobile miljøstasjon:-)

Ta kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon!