Årskonferansen: Korte presentasjoner hele onsdagen!

Bransjen tilføres stadig nye løsninger på utstyr. Sammen med EnviroPac inviterer vi til en to-veis dialog på hvordan vi kan øke kildesorteringsgraden på ombruk, gjenbruk og gjenvinning ved valg av en mest mulig optimal løsning.

Vi har valgt ut 5 sentrale områder, hvor utstyret er viktig og som bransjen er opptatt av i forhold til fremtidens sirkulærøkonomi, både for husholdning og næringsliv.

Onsdag: Velkommen til oss i møterom B1.
Hver samling tar ca. 30 minutter.

 

Kl. 09:00 og kl. 11:30
Hvordan redusere mengden matavfall i restavfallet.

Vi tar for oss to løsninger for husholdningene. Kvartalsnære/sentrale innsamlingspunkter og innsamling på den enkelte husholdning. Med et hovedfokus på innsamling av matavfall har SULO flere nyheter på både helt nedgravde avfallscontainere , bunntømte overflatecontainere og 2-/4-hjul plastbeholdere.

Kl. 09:30 og 11:00
Effektiv innsamling for husholdningene av farlig avfall, porselen og keramikk, trevirke, metall, oljekanner, batterier, maling, sortert brennbart avfall, med mer.
Mobile/stasjonære stasjoner som kommer «hjem» til deg og smarte konsepter for miljøstasjoner for farlig avfall.

Kl. 13:00 og 14:30
Service og digitalisering i avfallsbransjen.
Hvorfor er det smart å utføre service på maskinelt avfallsutstyr og hvilke digitale hjelpemidler kan være til hjelp.

Kl. 13:30 og 15:30
Reduser mengden restavfall i kjøpesenter og næringsbygg med flere leietakere.
AVOS veiesystemer med identifikasjon benyttes til å måle og fakturere leietaker etter mengden avfall de produserer/kaster. Ved å knytte kostandene direkte til avfallsmengden, gir systemet et økonomisk insitament for leietakere til og redusere avfallsmengden og øke kildesorteringsgraden.

Kl. 14:00 og 15:00
Redusert utslipp av CO2 og kostander til transport.
EPS/Isopor består av ca. 95 % luft og er en våre mest utfordrende avfallsfraksjoner. Maskiner installert på lokasjon for behandling av avfallet fra 40:1, kan være en aktuell løsning i flere prosjekter.

Alle foredragene presenteres i Avfall Norge sitt program.
Hjertelig velkommen til en kort presentasjon og interessant samtale rundt bordet. Har du spørsmål, så benytte skjemaet under:

Send forespørsel

    Ved å huke av her samtykker du til å motta elektronisk kommunikasjon fra Enviropac
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.