Tildekking av avfallscontainere – #klartvirydder

Holdningskampanje: Det er viktig at avfallet i containerne dekkes til, både på anleggene og under transport.

Handelens Miljøfond og Avfall Norge sin holdningskampanje #KLARTVIRYDDER er hyperaktuell om dagen. April og mai er månedene det kastes større mengder avfall, med dertil økt aktivitet på gjenvinningsstasjoner og anlegg. Sjansen for flyveavfall som vil forsøple nærområdet, øker. Det dukker også opp en del avfall langs våre veier, som kanskje kunne vært unngått om transportørene hadde vært enda flinkere på å dekke til/sikre lasten. I klart vi rydder aksjonen, går #1, 2 og 3 på tildekking av avfall på anleggene. #4, 5 og 6, går på tildekking/sikring av containere under transport. Med andre ord, det bør det ligge i kortene, et visst potensiale til forbedring.

På containere Euroteknikk ruller ut i markedet, tilbyr vi flere løsninger for tildekking og sikring av lasten. Aller mest brukt er «nettet». Kunde for alltid spørsmålet hos oss, sier Key Account ansvarlig Ottar Hovstein, om de ønsker å ha med et nett eller en annen løsning for tildekking. Vi tilbyr flere løsninger, og som kan deles inn i fire hovedgrupper:

  • Nett som tildekkes manuelt (flere maskestørrelser tilbys markedet)
  • En hengslet stålramme montert på toppen av container for feste av enten presenning eller nett
  • Forskjellige løsninger med ståltak, vi nevner: Skyvetak, sidehengslet tak, manuelt ståltak som løftes av med hjullaster eller truck
  • Hengslet ståltak åpnes/lukkes manuelt eller med hydraulisk løsning

Det er helt klart den enkleste løsningen med nett, som tildekkes manuelt, som er førstevalget. Dette er rimeligste valg og dekker myndighetenes kravet til sikring. Når det er sakt, så er det ikke dermed slik at dette er den mest ideelle løsningen for alle containere. Større containere som ofte har 2-3 meter høyde, krever andre type installasjoner, og da er vi over på løsninger med ståltak. Det er flere løsninger som er tilpasset den enkelte container, og det aller beste er derfor å ta kontakt med oss, sier Ottar. Vi hjelper kundene med å finne den løsningen som passer best, både for sikring av last og lommebok.

Det er krav om tildekking av avfallet både på gjenvinningsstasjoner og under transport. For transportørene er det bl.a. tette tidsskjema som kan påvirke sikring av lasten. Vi har derfor generelt tro på at jo enklere det er å dekke til, jo bedre vil avfallet i containeren bli sikret. I flere tilfeller bør da nettet vurderes å byttes ut med sikrere stålramme-/takløsninger, til beste både for mennesker og miljø.

Ta kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon om takløsninger på både Euroteknikk og Ilab åpne containere. I vårt sortiment finner du alltid en løsning:

Kontakt oss | Euroteknikk