Oslo kommune – nye miljøstasjoner

Siden 90-tallet har Oslos innbyggere kunnet levere farlig avfall i containere rundt omkring i kommunen. Nå som containerne hadde fått 20-30 år på nakken og var preget av slitasje, så renovasjon og gjenvinningsetaten sitt snitt til å tenke nytt når det gjaldt både design, fraksjoner og innredning. Stasjonene er levert av Euroteknikk.

– Noen sier de er 20 år gamle, andre sier de er 30 år gamle. De var slitt, rustet, lakk og hadde varig slitasje. Når vi først skulle bytte de ut ønsket vi å gjøre noe med både design og størrelse, forteller Dunja Sayyed.

Hun er overingeniør for farlig avfall og sikkerhetsrådgiver i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune. 

– Jo større en miljøstasjon er, jo flere farlige avfallsfraksjoner kan vi få plass til. Det minsker også risikoen for at man ved uhell blander uforenlige typer farlig avfall. Dette er ubetjente stasjoner, og vi kan ikke ha kontroll på hvordan de brukes. Derfor må vi gjøre de mest mulig brukervennlige slik at det er enkelt for oslos innbyggere, sier hun og legger til: 

– Når vi har større sorteringsgrad, som for eksempel at man ikke blander klorin og salmiakk, bidrar vi til et trygt miljø og økt HMS inne i containeren. Dette gjelder både for Oslos innbyggere, men også for våre sjåfører som henter avfallet. Sikkerhet på arbeidsplassen og på de tjenestene vi tilbyr innbyggerne er viktig for Renovasjon- og gjenvinningsetaten.  

Større containere gir mulighet for flere fraksjoner 

Fra start var de klare på at de ønsket så store containere som mulig. Men fordi Oslo kommune sliter med plassmangel til miljøstasjonene, måtte de gå noe ned i størrelse. Valget falt på containere på 24 kvadrat der det var god plass, og 17 kvadrat på steder med mindre plass.

De nye containerne har likevel mye bedre plass enn de forrige, som gjør at de nå har økt innsamlingen fra syv til tretten fraksjoner. 

Ikke alle de nye containerne er plassert ut enda, men alle vil være på plass i løpet av 2022. I de nye kan du sortere:

 • maling
 • motorolje
 • løsemidler
 • rengjøringsmidler
 • lysstoffrør
 • spraybokser
 • små gassflasker
 • småbatterier
 • plantevernmidler
 • avløpsåpnere
 • salmiakk
 • klorin

I tillegg finnes egen beholder for ukjent avfall når man ikke vet hva slags avfall det er eller ikke finner egnet fraksjon.

Avfallet hentes av etatens egne sjåfører og leveres videre til sortering på godkjent mottak som deklarerer og klargjør for videre behandling. 

Hvorfor er det så viktig å sortere farlig avfall? 

I Oslo leveres det inn 200 tonn farlig avfall hvert år fra private hjem til ubetjente stasjoner. Det leveres inn enda større mengder ved de store betjente stasjonene. Men hvorfor er det så viktig at det leveres inn? 

– Vi som kan faget, vet at de kjemikaliene vi har stående hjemme kan være farlige. Noe så vanlig som klorin og salmiakk danner sammen den giftige gassen kloramin. Syrebaserte rengjøringsmidler og klortabletter for basseng er også svært farlig. Grunnen til at det må håndteres riktig er først og fremst for å ivareta mennesker og dyrs helse, miljøet, men også materielle verdier. Vi er opptatt å ivareta disse tre prinsippene hele veien, og derfor er det ekstra viktig for oss at slikt avfall ikke blandes. Vi forsøker å minimalisere risikoen for dette til et akseptabelt nivå, ved å henge opp bilder og informasjon for å bidra til reduksjon av at ting blandes sammen, forteller Sayyed. 

Selvbetjente containere for farlig avfall

En av årsakene til at det er begrensede plasser å plassere ut miljøstasjonene på, er at de som følge av avfallsforskriften må være låst til enhver tid. Derfor er de plassert ut i nærheten av bensinstasjoner der man kan få nøkkel av betjeningen, eller i borettslag der vaktmester har ansvar for å gi ut nøkkel. 

Et vanlig problem er at ikke bare Oslos innbyggere bruker stasjonene, men også bedrifter. Bedrifter skal deklarere for farlig avfall, og levere på godkjente stasjoner. Miljøstasjonene er for privatpersoner og husholdninger. 

– Vi har et prøveprosjekt der vi tester ut bruken av Oslonøkkelen for å få tilgang til stasjonene. Dette blir enklere for alle, og vi tror at vi vil få ned mengden næringsavfall gjennom å bruke Oslonøkkelen, og at folk får en større ansvarsfølelse så dette ikke misbrukes.

De nye containerne er utstyrt med ekstra god skilting og bilder av avfallet for å gjøre det så enkelt som mulig å sortere riktig. 

– Det er noen typiske avvik vi har sett som vi ikke ønsker, slik som litiumbatterier fra elbil og sveisegassflasker. Heldigvis sier folk ofte ifra, eller så oppdager sjåføren vår det. Da sender vi ut egen patrulje eller sender en bil for farlig avfall. Det vil alltid være en viss risiko for avvik der det er åpent for befolkningen, men vi har til den dag i dag aldri hatt en hendelse eller en risikabel situasjon i disse stasjonene siden 90-tallet, selv om det samles inn 200 tonn farlig avfall i Oslo hvert år, forteller hun. 

Forbedret innredning av containerne

All innmaten i miljøstasjonene er byttet ut samtidig som containerne, og alle kassene avfallet kastes i er nye. Alt er levert av Euroteknikk. Avfallsforskriften stiller flere krav til hvordan slikt avfall skal transporteres. Blant annet må kassene være av god kvalitet og ikke lekke under vanlige transportforhold, de må også ha lukkemekanisme som gjør at lokkene ikke åpnes under transport. 

– Siden avfallet som transporteres er «ADR-gods», altså avfall med en viss grad av fare, ønsket vi å bruke UN-godkjent emballasje selv om forskriften ikke stiller krav til dette. UN-godkjent betyr at emballasjen er testet og godkjent for transport av farlig gods, sier Sayyed. 

Blant annet måtte de spesiallage en egen beholder for aerosoler, altså sprayflasker, som ble UN-godkjent. Den er perforert slik at det ikke dannes gass inne i en tett beholder. 

Ellers er stasjonene utstyrt med hyller for bokser til de mindre fraksjonene, rist i hele gulvet for å forhindre forurensning ved eventuelt søl og døren er plassert i enden slik at veggene kan brukes til god oppmerking. Fraksjoner det går mer av kastes i 240 liters dunker, alle med hjul og gaffellommer for å gjøre jobben enklere for sjåføren. 

En annen nyhet er at alle stasjoner er utstyrt med automatiske slokkeapparat som utløses dersom temperaturen overstiger 67 grader. 

Selv om prosjektet ikke er ferdigstilt enda, har Dunja med egne øyne sett at det fungerer bra. 

– I de nye stasjonene ser jeg at folk sorterer riktig, og det er veldig bra. Vi ser frem til en endelig evaluering når vi er ferdig mot slutten av 2022, avslutter hun. 

Er du interessert i å høre med om Oslo sitt nye konsept og utstyret som vi har levert, så ta kontakt med oss. Skal du på Avfalls Norge sin Årskonferanse 6-8 september på X-meeting point på Hellerudsletta utenfor Oslo, treffer du oss også der.

Send forespørsel

  Ved å huke av her samtykker du til å motta elektronisk kommunikasjon fra Enviropac
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.