Ny versjon av mobil gjenbruksstasjon – med større kapasitet

Mobil gjenbruksstasjon leveres nå også uten kontor, noe som medfører at vi får en gjenbruksstasjon med større kapasitet. I tillegg er den blitt mer anvendelig for en stasjonær plassering. Avfallet kan kildesorteres i 4-hjuls plastbeholdere utstyrt med gaffeluttak, som gjør transport og tømming mer funksjonelt. Plastbeholderne plasseres rett på innsiden av innkastlukene.

Flere av dere kjenner til vår populære mobile miljøstasjon som bl.a. Oslo og Asker Kommune benytter. Gjenbruksstasjonen er en spesialbygget container som besøker bestemte stoppesteder til faste tider. Dette gjør at innbyggerne i de ulike bydeler får kortere vei til en miljøstasjon, og kan resirkulere avfallet sitt og donere til gjenbruk uten å være avhengig av bil.

NYHET! Mobil gjenbruksstasjon uten kontor.

Nå har vi utviklet en ny modell av gjenbruksstasjonen som er uten kontoret. Med dette får vi frigjort en del plass, og den totale kapasiteten på gjenbruksstasjonen øker. Rommet i enden på containeren har vi beholdt, som ofte benyttes til innsamling av farlig avfall eller gjenbruksprodukter.

Kuben Yrkesarena i Oslo valgte gjenbruksstasjon uten kontor.

Modellen uten kontor, kan også benyttes som en stasjonær løsning, noe Kuben Yrkesarena har gjort i Oslo. Kuben har mange spesialfraksjoner og ønsket en mer samlet kildesorteringsløsning. Når containeren skal tømmes, blir hele containeren hentet med krokbil og hver enkelt plastbeholder tømmes i den fraksjon den hører hjemme på nærmeste gjenbruksstasjon.

4-hjuls plastbeholdere med gaffeluttak.

4-hjuls plastbeholdere med gaffeluttak gjør tømmingen mer funksjonell. Om hele containeren fylles opp, er det mulig å plassere 12 stk. á 660 liter plastbeholdere i den. Med gaffeluttak blir det enklere å bytte plass på plastbeholderne ved hjelp av jekketralle eller truck, og beholderne kan rokkeres når de er fulle. Plastbeholderne tømmes selvfølgelig også enklere med en gaffeltruck på gjenvinningsstasjonen.

Om Mobil gjenbruksstasjon uten kontor.

Gjenbruksstasjonen har 4 innkastluker på en eller to sider og transporteres med krokbil. Avfallet kastes i 660 liter plastbeholdere som står ved hver innkastluke. Plastbeholderne leveres med eller uten gaffellommer. Det er eget rom for farlig avfall/gjenbruksprodukter etc. i enden på containeren.

Her er en lenke til våre modeller.

 

Her er eksempler på de mest vanlige avfallsfraksjonene som gjenbruksstasjonen blir brukt til:

  • EE-avfall
  • Keramikk og porselen
  • Trevirke
  • Metall
  • Papp, papir og kartong
  • Brennbart avfall som er sortert
  • Farlig avfall som for eksempel maling, lyspærer, oljekanner, batterier, mm.

Ta kontakt med oss om du ønsker ytterligere informasjon!