Tilbake til: Konsern - Presse Tilbake til: Nyheter Tilbake til: Nyhetsrom
BNS Miljø fusjonerer med Euroteknikk AS

Presseinformasjon

I mars 2019 ble BNS Miljø AS solgt til EnviroPac AS, og ble et søsterselskap til Euroteknikk AS. Produktporteføljen til BNS Miljø og Euroteknikk er til dels overlappende, og begge selskapene arbeider med leveranser av produkter og tjenester til ulike aktører i avfallsbransjen.

Fra 1. august 2020 slås firmaene sammen til ett selskap.

Fra 1.August 2020 vil firmaene slås sammen til ett selskap, Euroteknikk AS, ved at BNS Miljø fusjoneres inn i Euroteknikk.

Vi vil fortsette tilnærmet lik drift som i dag med noen flere synergieffekter og hovedsakelig de samme medarbeiderne.

BNS – ILAB – GMM containere.

Euroteknikk vil i fremtiden levere containere og avfallsløsninger fra ILAB, BNS og GMM, i tillegg til det produktutvalg for maskiner og annet kildesorteringsutstyr som Euroteknikk også tidligere har tilbudt. Produktutvalget vil være blant markedets bredeste for bransjepartnere.

All virksomhet som er beskrevet over, vil fra 1.August 2020 gå gjennom Euroteknikk AS. Det innebærer ny nettside for alle BNS og GMM containere, og også nye e-postadresser til de ansatte.

Ny web side.

Besøk vår nye nettside som har en komplett oversikt over produkter og våre tjenester:
euroteknikk.no

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Kjetil Bjørdal, Business unit manager.
kjetil.bjordal@euroteknikk.no